Cercar en aquest blog

dijous, 1 de desembre de 2011

Comissió de Solidaritat

Joan Miralles: "El projecte més immediat és el mercat solidari que es durà a terme els dies 21 i 22 de desembre"
Joan Miralles és el coordinador de la Comissió de Solidaritat de l'IES Antoni Maura. Està formada per professors de diferents departaments i va ser creada el curs passat. Pròximament duran a terme el Mercadet Solidari, concretament els dies 21 i 22 de desembre.

-Què és la Comissió de Solidaritat?
La nostra comissió va ser creada el curs passat com a requisit per formar part de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris que, promoguda pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació té per objectiu apropar l'educació per al desenvolupament i la solidaritat als centres educatius de Mallorca.
Concretament, és una comissió del centre que té per objectiu sensibilitzar la comunitat educativa sobre l'actual relació nord-sud marcada per uns països enriquits i uns empobrits així com fer accions solidàries que permetin mitigar aquestes desigualtats.

-Quins són els seus membres?
Els membres són professors de diferents departaments i encara que hi ha un grup fix, hi ha molts de professors i alumnes que col·laboren esporàdicament d'una o altra manera: donant idees, treballant els diferents materials que posam a l'abast (exposicions, materials pedagògics etc.) i com no, duent coses per al mercat solidari.

-Quins projectes teniu en marxa?
El més immediat és el mercat solidari que es durà a terme els dies 21 i 22 de desembre; també pensam fer una exposició i una xerrada sobre la realitat de Nicaragua.
Més endavant tenim previst fer tallers i diferents campanyes que ens ajudin a conèixer aquesta realitat nord-sud de la qual parlàvem al principi. Estam oberts evidentment a les propostes i col·laboració de tothom.

-On van els doblers que es recapten en les activitats que es duen a terme?
Nosaltres enviam els diners al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que té un projecte de cooperació amb una escoleta d'educació infantil de Nicaragua (Cristo Rey, de San Lucas). La seva feina és vetllar per al bon desenvolupament del projecte i garantir que els diners es destinen a allò aprovat. 
Nahomi i Alejandra (3rC) 

MERCADET SOLIDARI. 
Podeu dur bijuteria, roba, etc. per al mercadet solidari. Teniu fins a dia 16 de desembre.