Cercar en aquest blog

divendres, 7 de desembre de 2012

Entrevista


Aina i Joana

Na Joana i n'Aina són les dues ATE de l'IES Antoni Maura. ATE significa Auxiliar Tècnic Educatiu i són treballadors i treballadores que donen suport i col·laboren en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Presten assistència en les activitats de la vida diària que no puguin fer aquests alumnes per ells mateixos (menjar, desplaçar-se...); col·laboren en els canvis d’aula, en els esplais, en les sortides...

-En què consisteix la vostra feina?
Està encaminada a ajudar els alumnes de necessitats educatives especials.

-Quants d'anys duis treballant a l'IES Antoni Maura?
Joana: Duc dotze anys en aquest institut.
Aina: Jo vaig arribar fa set anys.

-Vos agrada la vostra feina?  Per què?
Joana: m'agrada molt; he de dir que he fet feina amb casos semblants, perquè la meva vertadera professió és auxiliar d'infermeria.
Ana: sí, m'agrada el que faig perquè a nivell personal m'aporta molt.

-Què opinau de les instal·lacions per a nins i nines amb problemes motòrics?
Joana i Aina: que estan ben fetes. A més, ara s'han millorat amb la incorporació de la barana i la senyalització del “carril de via lenta” perquè els nins de necessitats puguin desplaçar-se amb més tranquil·litat pels passadissos.

-Què opinau de les retallades d'enguany?
Joana: Hi ha el mínim de materials a cada departament, només tenim una fisioterapeuta compartida amb un altre centre.
Aina: Molt malament, hem de ser conscients que afecta a tot i a tots.

Lorena Páez (3rC)
Génesis Semisterra (3rC)