Cercar en aquest blog

dimarts, 26 de març de 2013

Notes 2a avaluació


ENTREVISTA SOBRE LES NOTES
1. Com vos va el curs?
2. Quantes pensau que vos n'han quedat?
3. Del 1r trimestre al 2n trimestre, heu millorat o heu empitjorat?
4. En el tercer trimestre pensau millorar les notes?
5. Quines assignatures vos agraden? I quines vos van millor?

1r F
1. Bé - 13 Malament - 6
2. 0 o 1 suspeses, 10 alumnes; 2, 3 o 4, 5 alumnes; més de 4, 4 alumnes.
3. Quasi tots han empitjorat
4. Sí.
5. Educació física i plàstica

1r E
1. Bé - 7 Malament - 5
2. 0 o 1 suspeses, 4 alumnes; 2, 3 o 4, 1 alumne; més de 4, 4 alumnes.
3. Han millorat 8 alumnes; han empitjorat 3 alumnes.
4. Millor.
5. Educació física, socials, castellà i plàstica.

2n B
1. Bé - 2  Malament - 7
2. 0 o 1 suspeses, 2 alumnes; 3 o 4, 2 alumnes, més de 4, 2 alumnes.
3. Tots han millorat menys 2 alumnes.
4. Millor.
5. Català, artesania, naturals, educació física i plàstica.

2n A
1. Bé - 7  Malament - 3
2. 0 o 1, 7 alumnes; 2, 3 o 4, 4 alumnes; més de 4, 3 alumnes.
3. Han millorat – 8; han empitjorat – 3
4. Pensen millorar-les – 2; empitjorar-les - 8
5. Religió, socials, anglès, castellà, tecnologia i naturals.

3r B
1. Malament- tots.
2. 0 o 1, 4 alumnes; 2, 3 o 4, 8 alumnes; més de 4, 3 alumnes.
3. Sí - 7, No - 4
4. Pujar-les per aprovar-les totes i tenir un bon estiu.
5. Educació física, castellà, matemàtiques i tecnologia.

3r D
1. Bé – 5. Malament – 3. Regular - 3
2. Tots menys de 4.
3. Sí
4. Tots han empitjorat.
5. Les millors: educació física i anglès. La pitjor, plàstica.

Alicia Tugores i Denisa Niculai (3rA)