Cercar en aquest blog

dimarts, 18 de juny de 2013

Coaching 3rC

QÜESTIONARI COACHING

1. Què vos va motivar a apuntar-vos al coaching? Per quins motius?
2. Què vos pareixen les sessions de coaching? Són divertides o vos pareixen un doi?
3. Notau canvis?
4. Vos ha servit per a qualque cosa? Per a què?
5. Vos agradaria continuar amb les sessions de coaching?
  
3r C

Ruth Mayoral
1. Em va motivar apuntar-m'hi perquè varen venir a explicar-nos de què tractava, de millorar emocionalment, millorar l'autoestima, etc.
2. Em pareixen molt divertides i amb sorpreses. Aprenc molt i cada vegada més. No ho trob un doi, al contrari, aprofit molt les sessions per demanar ajuda amb problemes amb la família, amb notes, emocions...
3. Moltíssims de canvis. Darrerament, estic aprovant tots els exàmens de totes les assignatures.
4. M'ha servit per controlar les meves emocions i autocontrolar-me.
5. Sí, m'agradaria seguir.

Edgar Linares
1. Em varen motivar les ganes de canviar i superar-me per la falta de ganes d'estudiar.
2. Són molt divertides.
3. Sí, bastants.
4. Sí, per controlar els meus atacs d'ira.
5. Sí.

Younes Almetalsi
1. Perquè no tenia res a fer i volia aprendre coses noves.
2. Està bé, se'n preocupen molt i volen ajudar, hi posen ganes.
3. Són molt divertides, em divertesc molt. Hem fet coses que et serveixen per al futur.
4. No molt, però bé em pot servir per qualque cosa.
5. Sí, clar.