Cercar en aquest blog

divendres, 28 d’octubre de 2011

Reutilització de llibres

Míriam Monserrat
Míriam Monserrat és professora del departament de socials i la  coordinadora de la Comissió de compra i venda de llibres de 2a mà del nostre centre. La seva col·laboradora és M. Antònia Reinés, del seu mateix departament.
-Ens pots explicar com funciona aquest programa de compra-venda de llibres?
El alumnes, en finalitzar el curs escolar, duen a la  nostra Comissió aquells llibres que han utilitzat al llarg del curs. Nosaltres els identificam amb un codi i un preu que pot ser 5, 10 o 15 euros. Posteriorment els posam a la venda i així els alumnes interessats els poden adquirir. Finalment pagam els llibres venuts als seus antics propietaris. Evidentment amb aquest sistema tots els alumnes que hi participen en surten beneficiats.

-Quins són els objectius de la Comissió?
Potenciar la compra de llibres de segona mà per tal d’estalviar paper i recursos energètics.
No gravar econòmicament la despesa de comprar llibres nous per part de les famílies dels nostres alumnes.
Potenciar el bon ús i la conservació dels llibres.

-És ben rebut aquest programa per part dels pares i els alumnes?
Sí, té molt bona acceptació; com a exemple us puc dir que en aquesta campanya  juny-setembre 2011 hem mogut un volum aproximat d’uns  600 llibres. I tot això tenint en compte que la majoria dels llibres de primer i tercer d’ESO eren nous i, per tant, nosaltres no els podíem oferir.

-Quanta gent hi participa?
Si parlam d'alumnes de diürn, estam parlant d'un 80% - 90% de participació.

-Aquest programa fa que els alumnes conservin millor els llibres per després poder-los vendre?
Sí, els alumnes saben que com millor conservin els seus llibres, els podran vendre a un preu mes alt.

Nahomi i Alejandra (3r C)